Általános szerződési feltételek

Jelen Általános szerződési feltételek tartalmazzák a Bartus-Domahidy Ágnes (továbbiakban: tulajdonos; írásszakértő szolgáltatások nyújtója) által üzemeltetett www.irasszakertoi-velemeny.hu weboldal használatára vonatkozó általános feltételeket.

A www.irasszakertoi-velemeny.hu honlap bármely tartalmának vagy tartalmi elemének lekérésével, betöltésével Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános szerződési feltételek mindenkor hatályos rendelkezéseit. A tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános szerződési feltételeket egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A www.irasszakertoi-velemeny.hu honlapon található üzenetküldő űrlapok kizárólag a kapcsolatfelvételt szolgálják, ezek használata megrendelés vonatkozásában sem a felhasználóra, sem a tulajdonosra nézve nem jár kötelezettségvállalással. A www.irasszakertoi-velemeny.hu honlap és aloldalai nem minősülnek webáruháznak. A két fél közötti szerződéses jogviszony hagyományos papír alapú megrendelőlap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával jön létre. A megrendelőlapot és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot a megrendelő személyesen adja át vagy postai úton juttatja el az írásszakértő szolgáltatások nyújtója részére.

Szerzői jogok és felhasználási szabályok

A www.irasszakertoi-velemeny.hu honlap bármely tartalmának vagy tartalmi elemének lekérésével, betöltésével Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbi feltételeket.

A www.irasszakertoi-velemeny.hu honlapon található tartalom Bartus-Domahidy Ágnes szellemi tulajdona.

Minden jog fenntartva. A tulajdonos fenntartja a honlap bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és megjelenését magyar és nemzetközi jogszabályok védik.

A tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása és a honlapra való hivatkozás nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek újraközlése, feldolgozása, értékesítése. A honlapon közölt szöveg, grafika, fotóanyag, videóanyag és minden adat szerzői jogvédelem alatt áll. Kifejezetten tilos ezeket – akár eredeti, akár módosított formájában; akár részben, akár egészben – sajátként feltüntetni, terjeszteni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, bármilyen médiumban közölni. Tilos a honlapból bármely részt kivágni, a kivágott részt bármely módon újraközvetíteni. Tilos a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlapról szöveget, grafikát, fotóanyagot, videóanyagot és bármely adatot átvenni -a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása mellett- csak a honlapra való hivatkozással (linkkel) lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, például az átvett cikk után az alábbi formában: “Forrás: Bartus-Domahidy Ágnes írásszakértő honlapja – www.irasszakertoi-velemeny.hu“. Ha Ön át szeretne venni, vagy fel szeretne használni valamely tartalmat erről a honlapról, kérem, engedélykérés céljából írásban vegye fel velem a kapcsolatot. Az engedélyt kérő elfogadja, hogy a tulajdonos bármikor indoklás nélkül megtagadhatja vagy visszavonhatja a hozzájárulását. Nem megengedett információt átvenni és a honlapra hivatkozni abban az esetben, ha olyan tartalom környezetében történik, mely megtévesztő vagy rossz színben tünteti fel a tulajdonost. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. Az tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az irasszakertoi-velemeny.hu domain Magyarországon bejegyzett és jogvédett domainnév. Ez vagy az ehhez megtévesztésig hasonló név vagy kifejezés(ek) használata a tulajdonos jogait sérti, melynek megszüntetése és kárának megtérítése érdekében megteszi a szükséges jogi lépés(eke)t.

A www.irasszakertoi-velemeny.hu honlapot mindenki saját felelősségére használhatja, az írásszakértő szolgáltatások nyújtója a webhely használatából fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A honlap oldalain megjelenő bármely információ lekérésével, be- vagy letöltésével kapcsolatos minden kockázat a látogatót terheli. A tulajdonos nem vállal felelősséget és semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel sem közvetett, sem közvetlen kár (ide értve többek között: veszteség, elmaradt haszon, elveszett adatok stb.) megtérítéséért. A tulajdonos nem vállal felelősséget az oldalakon megtalálható tartalmak használatából vagy használhatatlanságából eredő károkért, továbbá a honlapon szereplő bármely információ pontatlanságáért, elavultságáért.

Az írásszakértő szolgáltatások nyújtója nem vállalja, hogy ellenőrzi a webhelyen kívüli és/vagy harmadik fél által készített tartalmakat vagy tartalmi elemeket, továbbá nem vállal felelősséget a www.irasszakertoi-velemeny.hu bármely lapján felhasznált vagy hivatkozott ilyen tartalomért illetve tartalmi elemekért.