Írásszakértői vélemény

Írásszakértői vizsgálat

Aláírás vizsgálat, kézírások vizsgálata

Végrendeletek, szerződések, nyilatkozatok, banki és egyéb bizonylatok, aláírások és szignók

Névtelen levelek, búcsúlevelek, további okiratok (közokiratok, magánokiratok)

Bírósági ügyekhez felhasználható

Bemutatkozás

Üdvözlöm honlapomon!

Bartus-Domahidy Ágnes írásszakértő vagyok. Írásszakértői tanulmányaimat az Országos Írásszakértő Intézetben végeztem. Szakdolgozatomat a szabadkézi begyakorolt aláírás-hamisítás témakörében írtam.

Bemutatkozás

Írásszakértői vizsgálatot a következő iratokon előforduló kézírások, aláírások szakértésével vállalok:

szerződések és végrendeletek

nyilatkozatok és bizonylatok

további köz- és magánokiratok

Hogyan készül az írásszakértői vélemény?

Az írásszakértői vélemény igen összetett, meghatározott vizsgálati szempontrendszer szerint készül, melynek célja a mindenkori tényszerű bizonyítás. Az írásszakértői vizsgálat eredményeképpen átadott írásbeli szakértői vélemény aprólékos és felelősségteljes munka, elkészítése több napos munkát igényel. Következésképpen ránézésre kézeredetet megállapítani nem lehet, ezért szóbeli azonnali írásszakértői nyilatkozattétel sem lehetséges.

Önállóan egy aláírás/kézírás nem vizsgálható, hanem összehasonlító iratokra is szükség van. Tehát minden írásszakértői vizsgálathoz minimum 2 db aláírás/kézírás szükséges: egyik a kérdéses, másik az összehasonlító. Az írásszakértő szakmai kompetenciája annak megállapítása, hogy hány összehasonlító aláírásra/kézírásra van szükség a szakvélemény elkészítéséhez az aláírás vizsgálat vagy a kézírás vizsgálata során.

A írásszakértői bizonyítás során előforduló hamisításfajták vizsgálata:

– szabadkézi hamisítások megállapítása vagy kizárása

– technikai hamisítások megállapítása vagy kizárása

– szándékos írástorzítás megállapítása vagy kizárása

– rendhagyó íráskörülmények okozta írásváltozások megállapítása vagy kizárása.

Mennyibe kerül az írásszakértői vélemény?

Munkám díjazása a szakértői díjra vonatkozó 3/1986. (II.21.) IM rendelet alapján meghatározott, amit azonban befolyásolhat többek között a vizsgált irat(ok) száma, bonyolultsága, az eredeti dokumentum feltalálási helye, az adott ügy egyedisége stb. Tehát minden esetben az adott vizsgálandó anyagok mennyisége és minősége szabja meg a szakértői díjazás mértékét.

Írásszakértő árak

Kapcsolatfelvétel

Az írásszakértői vélemény igénylésének menete

1. Időpont-egyeztetés

Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot időpont-egyeztetés céljából.
Az alábbi űrlap segítségével egyszerűen és gyorsan üzenetet küldhet nekem.
  2. Előzetes konzultáció

  Az egyeztetett időpontban egy előzetes konzultációra kerül sor, melynek során adott szakmai szempontok szerint áttekintem a szóban forgó iratokat. Megbeszéljük a vállalási határidőt és a szakvélemény elkészítésének munkadíját is. Egyeztetjük az ügy előzményeit, megvizsgálom az iratok mennyiségét és minőségét, a bizonyításra való alkalmasságát.

  Az előzetes konzultáció ára: bruttó 25.000,- Ft. Amennyiben megrendelői részről további konzultációs alkalomra merül fel igény, ennek díja szintén bruttó 25.000,- Ft alkalmanként.

  A járványügyi helyzetre tekintettel határozatlan ideig csak online történő írásszakértői konzultációra van lehetőség. Az írásszakértői vélemény elkészítéséhez szükséges iratokat a megrendelő postai úton juttatja el hozzám az általam megadott postacímre.

  Szóbeli online és személyes írásszakértés-konzultációk lemondási feltételei: 
  Amennyiben bármilyen ok miatt nem tud részt venni az előre egyeztetett időpontban az online vagy személyes konzultáción, kérem, legkésőbb 48 órával (2 nappal) a megbeszélt időpont előtt jelezze ezt felém.
  – Ha Ön az egyeztetett időpont előtt legkésőbb 48 órával jelzi felém, hogy nem tud részt venni, ebben az esetben lehetősége van egy későbbi időpont egyeztetésére lemondási költségek megfizetése nélkül.
  – Az egyeztetett időpont előtt 48 órán (2 napon) belüli lemondás esetén 6.000 Ft kezelési díj fizetendő, csak ezután egyeztethető újabb időpont. Amennyiben ügyfelem a kezelési díjat 7 napon belül nem fizeti meg, vagy ha 7 napon belül nem egyeztet új időpontot, akkor a szolgáltatás teljesítésétől elállok, és a kezelési díj összegével csökkentett munkadíjat visszautalom. A kezelési díj visszautalására nincs lehetőség.
  – Amennyiben lemondást nem tesz, ennek ellenére mégsem jelenik meg a lefoglalt időpontban az online írásszakértés-konzultáció platformján vagy a személyes írásszakértés-konzultáció helyszínén, a szolgáltatás teljesítettnek minősül. Ez esetben tehát a szolgáltatás befizetett munkadíjának visszaigénylésére nincs lehetőség.

  3. Írásszakértői vélemény

  Az elkészült írásszakértői véleményt kinyomtatva, hiteles formában juttatom el ügyfelemnek. Az írásbeli szakvéleményt, valamint az átadott iratokat ajánlott tértivevényes postai küldeményként küldöm el a megrendelőnek.

  További kérdése merült fel?